Njoftim!
Njoftim mbi ndarjen e studenteve sipas KQV-ve, për zgjedhjet e datës 21/06/2024 si më poshtë:
KQV- 1 salla 101 nga numri 1 deri 1017(studentët masterdhe viti i parë Picd)
KQV -2 salla 106 nga numri 1018 deri 2009 ( viti i parë dhe viti i dytë Picd)
KQV -3 salla 107 nga numri 2010 deri 3001 (viti i dytë dhe viti i tretëdhe viti i katër Picd)
KQV -4 salla 102 nga numri 3002 nga numri 4736 ( viti i katërt , viti i pestë Picd dhe Bachelor)
Lista e studentëve sipas qëndrave të votimit gjendet në stenden e KZF-s kati i parë .
Lutemi studentët të verifikojnë numrin për të mos shkaktuar vonesa ditën e votimit .

Leave A Comment