Zyra e Karrierës në bashkëpunim me Centre For Legal Empowerment zhvilloi sot më date 24 prill 2024 ora 10:30 (Salla Doktorale) në Fakultetin e Drejtesisë trajnimin me studentët ku tema e diskutimit ishte: Fuqizimi i studentëve dhe aspekte të punësimit në organizatat jofitimprurëse – Opsionet për karrierën dhe formimin profesional.

Qëllimi:
Aftësimi praktik në aspektet e formimit profesional;
Krijimi i kapaciteteve personale për përfshirjen dhe angazhimin profesional;
Vlerësimi i eksperiencave profesionale.
Falenderojmë studentët për pjesëmarrjen!

# Posted In:

Leave A Comment