Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të
Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për vitin akademik 2024-2025.

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët, për vitin akademik 2024-2025, në Universitetin Valladolid, Spanjë.
Llojet e mobilitetit:
– Shkëmbimin e studentëve Bachelor / Master;
Afati për aplikim: 17 Maj 2024, ora 23:59 (Spanish Time).
I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.
Për të aplikuar klikoni në këtë link:
https://uvamobplus2.uva.es/publico/inicio
Për më shumë informacion klikoni linkun:
https://uvamobplus2.uva.es/publico/download/62/en/Convocatoria_Completa_EN.pdf
Të gjithë aplikantët duhet detyrimisht të kryejnë 20-30 ECTS në Universitetin e Valladolidit dhe gjithashtu duhet t’u njihen në universitetin e origjinës 20-30 ECTS.
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!

Leave A Comment