Trajnim me studentet e Fakultetit te Drejtesise me date 29 prill 2024 ora 11:00, (  Salla 402) ne mjesidet e FDUT ku tema e diskutimit do te jete “Kuadri ligjor ne fushen e pronesise intelektuale si dhe raste konkrete nga praktika shqiptare”.

Ne kete takim do te marrin pjese perfaqesues nga Drejtoria e Pergjithshme e Pronesise Industriale, Drejtoria per te Drejten e Autorit si dhe Inspektorati Shteteror per Mbikqyrjen e Tregut (ISHMT), ne menyre qe te prezantojne ne teresi kuadrin e plote ne fushen e pronesise intelektuale dhe zbatimin e saj.

Leave A Comment