Diten e martë, në datën 19 mars 2024 do të zhvillohet vetëm orari i ditës së premte, kur nuk u zhvillua mësim, pra, vetëm orari i datës 15 mars, që u bë pushim.

Leave A Comment