Data 15 mars 2024, do të jetë ditë pushimi në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës. Për personelin akademik, zëvendësimi i kësaj dite pune, sipas kalendarit mësimor, do të bëhet në datën 19 mars 2024, ose në datën 26 mars 2024. Për personelin ndihmësakademik, zëvendësimi i kësaj dite pune, do të bëhet në një nga ditet e shtuna, brenda muajit prill 2024.

Leave A Comment