LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE 9-10 PER PROGRAMIN E INTEGRUAR VITI I PARE.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I DREJTËSISË PROGRAMI I INTEGRUAR (MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI) LISTA  EMËRORE E  STUDENTEVE ME MESATARE 9 – 10 VITI I PARË  NGA QSHA Nr Emri Atesia Mbiemri 1 Luka Veli Canaj 2 Gledis Eduart Përroj 3 Sinejda Iljas Neli 4 Virna Luan Pasmaqi 5 Alem Benon Bedhija […]

Projekti i Departamentit Penal, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, mbi “Aplikimi i Marrëdhënieve Juridiksionale Ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”

Përfundon me sukses Projekti i Departamentit Penal, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, mbi “Aplikimi i Marrëdhënieve Juridiksionale Ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, realizuar nga Prof.Asoc.Dr. Jonad Bara, Prof.Asoc.Dr. Jola Bode, Dr.Ela Kerka dhe Dr.Etlon Peppo.   Aktiviteti përmbyllës i tij, i organizuar në trajtën e një leksioni të hapur, u mbajt me datë 13.12.2023, […]

Rezultatet e konkursit të zhvilluar për vendet e lira për personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e të Drejtës Civile janë si më poshtë:

  Për kategorinë “Profesor” fitues është:   Asoc.Dr. Renata Tokrri     Për kategorinë “Lektor” fitues janë:   Artan Spahiu Rezarta Bitri     Për kategorinë “Asistent Lektor” fitues janë:   Elena Filip Xhenis Sina Sindi Çaushi  

APLIKIMI I MARRËDHËNIEVE JURIDIKSIONALE NDËRKOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

  APLIKIMI I MARRËDHËNIEVE JURIDIKSIONALE NDËRKOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

MBI HAPJEN E THIRRJEVE TË REJA PËR APLIKIME NË DOKTORATURË

I. Kriteret për regjistrimin në programet e studimit të doktoraturës: 1. Të ketë përfunduar studimet e larta në Drejtësi në të paktën njërin nga nivelet e mëparshme të studimeve; 2. Të zotërojë një diplomë të nivelit të dytë, një diplomë të integruar të nivelit të dytë, ose një diplomë sipas sistemit 4-vjecar, apo një program […]