DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT PËR PËRFITIM/PËRJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E STUDIMIT DHE BURSË FINANCIARE, NË PROGRAMIN E INTEGRUAR SI DHE PËRGJYSMIM TE TARIFES VJETORE TE STUDIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER.

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët për përfitim/përjashtim/reduktim nga tarifa vjetore e studimit dhe bursë financiare, në Programin e Integruar si dhe përgjysmim te tarifes vjetore te studimit në ciklin e dytë të studimeve Master. Nuk përfitojnë: Studentët të cilët ndjekin program të dytë studimi nuk përfitojnë përgjysmim/reduktim tarife shkollimi. Studentet përsëritës. Dokumentacioni i kërkuar […]

NJOFTIM PËR MIRATIMIN E DATËS 27 NËNTOR 2023,SI DITË PUSHIMI

Festa Kombëtare “Dita e Flamurit dhe e Pavarsisë” e datës 28 nëntor 2023, dhe Festa Kombëtare “Dita e Clirimit, e datës 29 nëntor 2023, bie përkatesisht ditën e martë dhe të  mërkurë. Për këtë arsye, ju njoftoj se, dita e hënë, datë 27 nëntor 2023, do të bëhet ditë pushimi në të gjitha njësitë përbërëse […]

KONKURSI I PUNIMEVE KËRKIMORE-EDICIONI 5

Projekti “CleanScore” për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar edicionin e pestë të “Konkursit të Punimeve Kërkimore“, të hapur për studentët aktualë të çdo universiteti dhe alumni diplomuar jo më vonë se një vit nga momenti i shpalljes së thirrjes së konkursit.   […]

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), më datë 07 nëntor 2023, nëshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me qëllim Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), më datë 07 nëntor 2023, nëshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me qëllim Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm. Gjatë takimit Prof. Asc. Dorina Hoxha shprehu gatishmërinë e institucionit që ajo përfaqëson për të bashkëpunuar në kuadër të kësaj marrëveshjeje. Ajo […]

RIKUJTESE!LISTA E FITUESVE TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI

      Nr. ID 1 K00325040L 2 J51230038E 3 J70614113D 4 I25221064V 5 I60127060K 6 K05617026B 7 I05329061P 8 H60914038L 9 I50713067N 10 J96008022I 11 H80723118V 12 I60625085A 13 J65907054Q 14 I85604076A 15 J96115008L 16 I85410070W 17 J35805092M 18 I70713070M 19 J25626084E 20 I70211025K 21 J96026070C 22 I50521089I 23 I81217051O 24 I10520182S 25 J45219070M […]