NJOFTIM PËR MIRATIMIN E DATËS 27 NËNTOR 2023,SI DITË PUSHIMI

Festa Kombëtare “Dita e Flamurit dhe e Pavarsisë” e datës 28 nëntor 2023, dhe Festa Kombëtare “Dita e Clirimit, e datës 29 nëntor 2023, bie përkatesisht ditën e martë dhe […]

KONKURSI I PUNIMEVE KËRKIMORE-EDICIONI 5

Projekti “CleanScore” për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar edicionin e pestë të “Konkursit të Punimeve Kërkimore“, të […]

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), më datë 07 nëntor 2023, nëshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me qëllim Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), më datë 07 nëntor 2023, nëshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me qëllim Parandalimin e Radikalizmit dhe […]

RIKUJTESE!LISTA E FITUESVE TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI

      Nr. ID 1 K00325040L 2 J51230038E 3 J70614113D 4 I25221064V 5 I60127060K 6 K05617026B 7 I05329061P 8 H60914038L 9 I50713067N 10 J96008022I 11 H80723118V 12 I60625085A 13 […]