Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët për përfitim/përjashtim/reduktim

nga tarifa vjetore e studimit dhe bursë financiare, në Programin e Integruar si dhe përgjysmim te tarifes vjetore te studimit në ciklin e dytë të studimeve Master.

Nuk përfitojnë:

Studentët të cilët ndjekin program të dytë studimi nuk përfitojnë përgjysmim/reduktim tarife shkollimi.

Studentet përsëritës.

Dokumentacioni i kërkuar dorëzohet:

Pranë zyrës së financës për  Programin e Integruar dhe ciklin Master.

Studentët të cilët përfitojnë bursë financiare dhe përjashtim për Programin e Integruar mund të dorëzojnë një palë dokumenta orgjinale.

Studentët me mesatare mbi 6 ose 9-10 nuk dorëzojnë dokumentacion pasi lista emërore përcillet nga sekretaria mësimore.

Studentët të cilët përfitojnë nga kategoria e ish të përndjekurve politik dhe fëmijeve të policëve të rënë në krye të detyrës, dorëzojnë dokumentacionin pasi përcillen listat emërore nga Insituti i ish të Përndjekurve Politik dhe Ministria e Brendshme.

 Dokumentacioni përkatës shoqërohet me formularin e aplikimit bashkëlidhur me poshte.

 Data e dorëzimit të dokumentacionit: 14.11.2023 deri 17.11.2023.

FORMULAR APLIKIMI PER KATEGORI ” PROGRAM I INTEGRUAR ” —> KLIKO KETU

FORMULAR APLIKIMI PER KATEGORI ” PER BURSE ” —> KLIKO KETU

FORMULAR APLIKIMI PER KATEGORI ” MASTER ” —> KLIKO KETU

Leave A Comment