Projekti “CleanScore” për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar edicionin e pestë të “Konkursit të Punimeve Kërkimore“, të hapur për studentët aktualë të çdo universiteti dhe alumni diplomuar jo më vonë se një vit nga momenti i shpalljes së thirrjes së konkursit.

 

 

Përgjatë realizimit të edicioneve ndër vite dhe duke parë potencialin e zhvillimit, thirrjet e konkursit janë përhapur në rang më të gjerë, në rang rajonal.

 

 

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), nëpërmjet projektit CleanScore ka mundësuar për universitetet publike partnere qasjen në librarinë digjitale JSTOR – www.jstor.org. Duke qenë një nga libraritë digjitale më të mëdha në botë, JSTOR u mundëson studentëve, stafit pedagogjik dhe hulumtuesve të fushave të ndryshme materiale në disiplinat dhe fushat e tyre të interesit.

 

 

Çmimet për konkursin janë si më poshtë:

 

  •    Vendi i parë: 400 dollarë

  •    Dy vende të dyta: 200 dollarë secila

  •    Tre vende të treta: 100 dollarë secila

 

 

Leave A Comment