Nr. ID
1 K00325040L
2 J51230038E
3 J70614113D
4 I25221064V
5 I60127060K
6 K05617026B
7 I05329061P
8 H60914038L
9 I50713067N
10 J96008022I
11 H80723118V
12 I60625085A
13 J65907054Q
14 I85604076A
15 J96115008L
16 I85410070W
17 J35805092M
18 I70713070M
19 J25626084E
20 I70211025K
21 J96026070C
22 I50521089I
23 I81217051O
24 I10520182S
25 J45219070M
26 H95528166B
27 I05707075C
28 K004418016G
29 1176065954
30 J95831039B
31 J90630056Q
32 I30601279G
33 K05829024F
34 J71223087V
35 K01001047J
36 J70305034L
37 I60912048J
38 I50924087I
39 J96112058I
40 I76228006W
41 J112280008P
42 I16129120E
43 I40723128G
44 H80220114F
45 I01125013I
46 I05713145U
47 G61214079L
48 H70219224M
49 H85522048M
50 I06107027N

 

 

 

Për tu rregjistruar ju lutemi te paraqiteni sa me shpejt te jete e mundur prane departamentit perkates.

 

Afati per regjistrim eshte deri ne daten 07.11.2023 ora 16:00.

 

Afati i ankimimit eshte deri ne daten 06.11.2023 ora 16:00.

 

Suksese!

Leave A Comment