Vijojnë trajnimet profesionale mbi “Aksesi në Drejtësi dhe Procesi i Rregullt Ligjor”

Vijojnë trajnimet profesionale mbi “Aksesi në Drejtësi dhe Procesi i Rregullt Ligjor”, organizuar nga Instituti për Studime Publike dhe Ligjore(ISPL), Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë(OSFA) dhe Centër for Legal […]

NJOFTIM MASTER

Njoftojme te gjithe studentet e vitit te pare Master (Civil,Publik,Penal,Business Law) qe orari mesimor gjendet ne fund te faqes se fakultetit. Mesimi ka filluar dhe zhvillohet sipas orarit perkates. Ketu […]

25 Vjet Kushtetutë – Një analizë e identitetit të Kushtetutës dhe sfidave në zbatimin e saj.

Më 28 Nëntor të këtij viti Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë mbush 25 vjet. Identiteti kushtetues, interpretimi kushtetues si dhe e drejta kushtetuese për t’u arsimuar, ishin tri çështjet kryesore […]

LISTA EMËRORE E STUDENTËVE ME MESATARE MBI 6 DHE 9-10 PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR SI DHE LISTA EMËRORE E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER.

LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE MBI 6 PROGRAMI I INTEGRUAR I CIKLIT TË DYTË —> KLIKONI KËTU       LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE 9-10 PROGRAMI I INTEGRUAR […]