NJOFTIM PËR STUDENTËT DHE STAFIN E FAKULTETIT TË DREJTËSISË, UT

Njoftim për Studentët dhe Stafin e Fakultetit të Drejtësisë, UT Me vendim të Dekanatit, për arsye të masave të marra për bllokimin e rrugëve edhe për këmbësorët, në zonën ku […]

ZHVILLOHET TRAJNIM PROFESIONAL “AKSESI NË DREJTËSI DHE PROCESI I RREGULLT LIGJOR”

Më datë 12.10.2023, në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, u zhvillua trajnimi profesional “Aksesi në Drejtësi dhe Procesi i Rregullt Ligjor”, organizuar nga Instituti për Studime Publike […]

NJOFTIM PËR STUDENTËT E VITIT TË PESTË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR NË LIDHJE ME LËNDËN ” PRAKTIKË/KLINIKË E LIGJIT “.

Studentet e vitit te peste programit te integruar, ne lidhje me lenden Praktikë/Klinikë e Ligjit, jane te lutur te paraqiten te sekretaria e Klinikes se Ligjit per te bere rregjistrimin. […]

DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT PËR PËRFITIM/PËRJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA VJETORE E STUDIMIT DHE BURSË FINANCIARE

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët për përfitim/përjashtim/reduktim nga tarifa vjetore e studimit dhe bursë financiare, në Programin e Integruar si dhe përgjysmim te tarifes vjetore te studimit në ciklin […]

NJOFTIM, SHTYHET AFATI PËR APLIKIMIN NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE “ MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI ”

NJOFTIM!     SHTYHET AFATI PËR APLIKIMIN NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE “ MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI ” NGA DATA 12 TETOR DERI NË DATËN 20 TETOR! APLIKIMET BËHEN […]

MBI PROJEKTIN “E DREJTA E INFORMIMIT NË SHQIPËRI”

Përfundon me sukses Projekti “E Drejta e Informimit në Shqipëri” zbatuar nga Prof.Dr.Eralda Methasani(Çani), si pjesë e Fakultetit  të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Andrea Mazelliu, doktorant pranë FD, UT-së, si […]

KONKURSI NË BULLGARI

Pershkrimi:  Nga data 29 Shtator deri më datë 1 Tetor 2023 në Universitetin Amerikan të Bullgarisë, në Blagoevgrad, Bullgari u zhvillua edicioni i parë i konkursit “Balkan Youth Thinkathon”. Balkan […]