Njoftim për Studentët dhe Stafin e Fakultetit të Drejtësisë, UT
Me vendim të Dekanatit, për arsye të masave të marra për bllokimin e rrugëve edhe për këmbësorët, në zonën ku ndodhet godina e FDUT, për shkak të zhvillimit të Samitit të Berlinit në Tiranë, njoftohen studentët dhe stafi FDUT se dita e hënë datë 16 Tetor 2023 do të jetë pushim dhe do të zëvendësohet një ditë tjetër.

Leave A Comment