NJOFTIM!

 

 

SHTYHET AFATI PËR APLIKIMIN NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE
“ MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI ” NGA DATA 12 TETOR DERI NË
DATËN 20 TETOR!

APLIKIMET BËHEN PRANË DEPARTAMENTIT TË SË DREJTËS PENALE.

 

 

FALEMINDERIT!

Leave A Comment