UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I DREJTËSISË 
Programi i Integruar i Ciklit  të Dytë
Raundi 3 – Lista e renditur e aplikantëve 
Viti akademik 2023 – 2024
Shtojca 1
Nr.          ID Statusi I kanditatit Fitues/Jofitues
1 K40911049M Fitues
2 K55213005V Fitues
3 K55514059K Fitues
4 I65305014F Fitues
5 K55918048E Fitues
6 K41210066B Fitues
7 J85604089J Fitues
8 K50819057S Fitues
9 K35516049L Fitues
10 K20720020J Fitues
11 K26209056U Fitues
12 K15205079M Fitues
13 K55221005P Jo Fitues
14 H85114007Q Jo Fitues
15 I00619055M Jo Fitues

Leave A Comment