NJOFTIM!

NJOFTOHEN STUDENTËT E VITIT TË PESTË, TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR
TË CIKLIT TË DYTË “ MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI ”, SE BRENDA
MUAJIT TETOR DUHET TË SJELLIN NJË KËRKESË NË DEPARTAMENTET
PËRKATËSE SIPAS PREFERENCËS QË KANË PËR PEDAGOGUN UDHËHEQËS
PËR MBROJTJEN E TEMËS SË DIPLOMËS.
STUDENTI MUND TË DËRGOJ VETËM NJË KËRKESË DUKE ZGJEDHUR VETËM
NJË PEDAGOG UDHËHEQËS PRANË DEPARTAMENTIT QË DËSHIRON.

SUKSESE!

Leave A Comment