RIKUJTESE!LISTA E FITUESVE TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI!

  Nr. ID 1 K00325040L 2 J51230038E 3 J70614113D 4 I25221064V 5 I60127060K 6 K05617026B 7 I05329061P 8 H60914038L 9 I50713067N 10 J96008022I 11 H80723118V 12 I60625085A 13 J65907054Q 14 […]

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për pesonel administrativ të emërtesës ”Kryetar i Degës së Shërbimeve”.

Kandidatët konkurrentë duhet të plotësojnë këto kritere: Kritere të përgjithshme: Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar; Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e […]

APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER PER VITIN AKADEMIK 2023-2024

.       Kliko Ketu per te pare listen e fituesve—>> APLIKANTËT FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER PROFESIONAL EU BUSINESS LAW       Kliko […]

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.

UniAdrion na informon mbi thirrjen e hapur “Western Balkanship call”.   “Western Balkanship”, është një projekt pilot i financuar nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar (MAECI), […]

HAPEN APLIKIMET PËR STUDENTËT/ KUSHTET PËR TË PËRFITUAR BURSË NË VLERËN E PAGËS MINIMALE – MATURA SHTETËRORE 2024

Hapen aplikimet për studentët/ Kushtet për të përfituar bursë në vlerën e pagës minimale – Matura Shtetërore 2024       Kliko ketu per te  lexuar artikullin e plote:  https://maturashteterore.com/2023/10/24/hapen-aplikimet-per-studentet-kushtet-per-te-perfituar-burse-ne-vleren-e-pages-minimale/

FAKULTETI I DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 6 (gjashtë) vende të lira pune për pesonel akademik me kohë të plotë në Departamentin e të Drejtës Civile, nga […]