LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN  E PARË
TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
 VITI AKADEMIK  2023 – 2024
Nr. ID Pikët Totale Statusi i kandidatit Fitues/Jofitues
1 I35730056W 18.5 Fitues
2 J65927044R 18 Fitues
3 H95615172T 18 Fitues
4 J40825071M 15.2 Fitues
5 I95522071C 14.5 Fitues
6 I50120041O 14 Fitues
7 J20911041O 14 Fitues
8 I95419091V 13.8 Fitues
9 I75728009U 13 Fitues
10 J10105057O 12.7 Fitues
11 I90615075P 11.7 Fitues
12 J31028063N 14 Jofitues (cikli i parë)
13 I00619055M 13.5 Jofitues (cikli i parë)
14 J00416077W 10.5 Jofitues (cikli i parë)

 

 

LISTA E RENDITJES TË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, VITI AKADEMIK 2023 – 2024
Nr. ID Kreditet ECTS e fituara Statusi i kandidatit Fitues/Jofitues Viti i studimit
1 K15713060L 123 ECTS Fitues Viti i katërt
2 K35408009J 120 ECTS Fitues Viti i katërt
3 K35326060U 120 ECTS Fitues Viti i katërt
4 K16118034I 114 ECTS Fitues Viti i tretë
5 K25708021N 106 ECTS Fitues Viti i tretë
6 H95825106M 106 ECTS Fitues Viti i tretë
7 K26015005B 106 ECTS Fitues Viti i tretë
8 K16011003K 104 ECTS Fitues Viti i tretë
9 K15306058V 72 ECTS Fitues Viti i tretë
10 K45629040I 54 ECTS Fitues Viti i dytë
11 K16005067I 30 ECTS Fitues Viti i dytë
12 K15707069H 30 ECTS Fitues Viti i dytë

 

 

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE NGA KATEGORITË E VEÇANTA PËR STUDIME NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024
Nr. ID Personale Statusi i kandidatit Fitues/Jofitues
1 K40430031V JOFITUES (MESATARE)
2 J30830066A JOFITUES (MESATARE)
3 J80315085N JOFITUES (MESATARE)

 

 

 

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SHTETAS TË HUAJ, PËR STUDIME NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024
Nr. ID Personale Piket Totale Statusi i kandidatit Fitues/Jofitues
1

 

2

506340242

 

123354247

8.2

 

7.38

FITUES

 

FITUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment