Studentet e Programit Te Integruar “Master i Shkencave ne Drejtesi “Viti i Peste jane te lutur te dorezojne prane Sekretarise Mesimore mbrojtjen e gjuhes se huaj sipas udhezimit bashkengjitur https://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Udhezimi-nr.-52-dhe-ndryshimet-e-tij-2.pdf nr.52 date 03.12.2015 brenda muajit Maj te vitit 2024 per te mos pasur pengesa ne procesin e diplomimit.

Faleminderit!

 

 

 

Leave A Comment