SHPALLJA E LISTAVE TË KANDIDATËVE QË KËRKOJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË NJË PROGRAM TË DYTË STUDIMI, APO TË TRANSFEROJNË STUDIMET, SI DHE PËR KANDIDATËT NGA TROJET DHE NGA KATEGORITË E VEÇANTA

 

Në zbatim të neneve 85 dhe 89 të Ligjit 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe të Urdhrit të Përbashkët nr.10, datë 10.07.2023, të Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe të Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2023-2024”, kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, në një program të dytë studimi, apo të transferojnë studimet, si dhe kandidatët nga trojet dhe nga kategoritë e veçanta, janë:

 

LISTA E KANDIDATËVE APLIKUES PËR TRANSFERIM STUDIMESH NË FAKULTETIN E DREJTËSISË UT, PROGRAMI I INTEGRUAR MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI 2023-2024:

 

1 BORA ORION MINGA
2 MARIANA SELIM DULLA
3 GLADJA NIKOLLI DOREZI
4 ARLEDA SHABAN DOKAJ
5 SOVASTIANA SOKOL TOPUZI
6 ILIRONA YLBER ADILAJ
7 ENXHI ARJAN PRODANI
8 YGERTA ASTRIT SHULI
9 XHENI PERPARIM SELA
10 ROSELDA BASTRI ASLLANI
11 IVA ALFRED BRANO
12 ERISA ARBEN STRAZIMIRI

 

LISTA E KANDIDATËVE APLIKUES PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMESH NË FAKULTETIN E DREJTËSISË UT, PROGRAMI I INTEGRUAR MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI 2023-2024:

 

1 FATIONA NEXHAT MEHILLI
2 SKENDER AGRON HETA
3 ARDENIS ENGJELLUSH QENDRO
4 ERION SELAM SELIMI
5 ORLANDI VALTER ALINJ
6 MANJOLA HALIM XHAFERRI
7 ENI BUJAR FERHATI
8 LEARTA ZENUN MURATAJ
9 ALBI IBRAHIM SELA
10 JONIDA SHKELQIM DANAJ
11 KLODJAN RAMIZ ULLINI
12 DOREL HALIT MEMOÇI

 

LISTA E KANDIDATËVE APLIKUES SHTETAS TË HUAJ NË FAKULTETIN E DREJTËSISË UT, PROGRAMI I INTEGRUAR MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI 2023-2024:

 

1 MARKO PELLUMB CEKAJ

 

 

LISTA E KANDIDATËVE APLIKUES TË PAKICAVE ROME DHE EGJYPTIANE Ë FAKULTETIN E DREJTËSISË UT, PROGRAMI I INTEGRUAR MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI 2023-2024:

 

1 MARJO PULLUMB REKA
2 RENIS HAXHI RADAJ
3 DENIS BASHKIM VATA

Leave A Comment