NJOFTIM PER STUDENTET E PROGRAMIT TE INTEGRUAR “MASTER I SHKENCAVE NE DREJTESI”

Studentet e Programit Te Integruar “Master i Shkencave ne Drejtesi “Viti i Peste jane te lutur te dorezojne prane Sekretarise Mesimore mbrojtjen e gjuhes se huaj sipas udhezimit bashkengjitur https://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Udhezimi-nr.-52-dhe-ndryshimet-e-tij-2.pdf […]

THIRRJE PËR APLIKIME NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË

    THIRRJE PËR APLIKIME NGA STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË   Departamenti i të Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë është duke zbatuar projektin “Mjetet dhe Institucionet që promovojnë mbrojtjen, […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.   Në kuadër të programit Erasmus + është […]

SHPALLJA E LISTAVE TË KANDIDATËVE QË KËRKOJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË NJË PROGRAM TË DYTË STUDIMI, APO TË TRANSFEROJNË STUDIMET, SI DHE PËR KANDIDATËT NGA TROJET DHE NGA KATEGORITË E VEÇANTA

SHPALLJA E LISTAVE TË KANDIDATËVE QË KËRKOJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË NJË PROGRAM TË DYTË STUDIMI, APO TË TRANSFEROJNË STUDIMET, SI DHE […]

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Greqi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Greqi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024   Në […]

Thirrje per Dergimin e Artikujve Shkencore

THIRRJE PËR PRANIM ARTIKUJSH     Revista “Studime Juridike”, e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, hap thirrjen për dërgimin e artikujve për numrin 2 të revistës për vitin 2023. […]

Njoftim per studentet e Masterit Shkencor dhe Profesional në të Drejtë Civile,studentet e Masterit Shkencor dhe Profesional në të Drejtë Publike,studentet e Masterit Shkencor dhe Profesional në të Drejtë Penale !

Njoftim ! Njoftohen studentët e Masterit Shkencor dhe Profesional në të Drejtë Civile se temat e diplomës do të dorëzohen në Departament nga data 13.09.2023 – 15.09.2023, ora 11:00-13:00,të firmosura […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023- 2024.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023- 2024.   Në kuadër […]