Shënim.

Për regjistrimin në sezonin e provimeve çdo student
është i lutur të lexojë me kujdes shënimet në fund të
çdo fletë të datave të provimeve dhe ti respektojë ato.
Studentët e programeve Master ( Penal, Civil, Publik,
EU Business LAW ), PICD të cilët duan të përmirësojnë
duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë formularin e
përmirësimit pranë sekretarisë mësimore nga data 28 gusht – 31 gusht 2023.
Studentët e programeve Bachelor duhet të
plotësojnë dhe dorëzojnë formularin pranë
sekretarisë mësimore nga data 28 gusht – 31 gusht
2023.
Sezon të mbarë provimi.

Kliko këtu ->Regjistrohu në Provime

Kliko këtu -> Manuali E-student

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment