Seminar “Aspekte kryesore të themelimit dhe mbarëvajtjes së një biznesi”

  Seminar “Aspekte kryesore të themelimit dhe mbarëvajtjes së një biznesi” Duke bashkëpunuar me studentët në kuadër të programit Student Brand Ambassador, Deloitte sjell për 20 studentë të Fakultetit të […]

Fakulteti i Drejtësisë shpreh kënaqësinë për bashkëpunimin me studiuesin amerikan të Fulbright-it, Z. Jay Shapiro

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, ka patur kënaqësinë të mirëpresë studiuesin amerikan të Fulbright-it, Z. Jay Shapiro për periudhën Mars-Maj 2023. Ai ka kontribuar me dijet dhe profesionalizmin e […]

Datat e Provimeve Sezoni Verës dhe Paradiploma

Regjistrimi i provimeve për sezonin e verës do të kryhet në sistemin E-student për vitet akademike 2019, 2020, 2021 dhe 2022.   Ciklet e tjera akademike do ti kryejnë regjistrimet […]

Regjistrimi i provimeve për sezonin e verës do të kryhet në sistemin E-student.

Njoftim për procedurën e regjistrimit online të provimeve të studentëve të programit Master dhe PICD     Hapat që duhen ndjekur janë klikoni faqen e fakultetit www.fdut.edu.al, shkoni në fund […]

Ambasada Amerikane ka hapur thirrjen lidhur me programet Fulbright për vitin 2024 – 2025.

Programi Fulbright për studiues (Fulbright Visiting Scholar Program) është një program post-doktoral që zgjat tre deri në gjashtë muaj dhe u jep mundësi studiuesve të rinj apo me më shumë përvojë, […]

Studentet e meposhtem duhen te paraqiten brenda dites se premte se dates 12.05.2023 te zyra e finances

Nr Emër Mbiemër Viti 1 Hamide Haka 1 2 Erisela Çela 1 3 Monika Haderi 1 4 Selvie Peca 3