THIRRJA PËR POZICIONET; ANKETUES, KONTROLLOR, MBIKQYRËS DHE MBIKQYRËS IT.