Seminar “Aspekte kryesore të themelimit dhe mbarëvajtjes së një biznesi”

Duke bashkëpunuar me studentët në kuadër të programit Student Brand Ambassador, Deloitte sjell për 20 studentë të Fakultetit të Drejtësisë (UT), që janë minimalisht në vitin e katërt të studimeve, mundësinë e pjesëmarrjes në seminarin “Aspekte kryesore të themelimit dhe mbarëvajtjes së një biznesi”. Tema synon të adresojë aspekte teorike dhe praktike nga eksperienca e ekspertëve ligjorë të Deloitte Legal.

Ky aktivitet do të zhvillohet më datë 26 Maj, Ora 10.00-12.00 në zyrat e Deloitte të cilat gjenden në këtë adresë:

 

https://www.google.com/maps/place/Deloitte/@41.3216792,19.7909486,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x1350311fba0f8b83:0x9bd565e6a8f1d8e7!8m2!3d41.3216792!4d19.7909486!16s%2Fg%2F11b5qt69j1

 

 

Kliko këtu për të aplikuar >>  Aplikimi

 

 

 

eloitte të cilat gjenden në këtë adresë.

Leave A Comment