Regjistrimi i provimeve për sezonin e verës do të kryhet në sistemin E-student për vitet akademike 2019, 2020, 2021 dhe 2022.

 

Ciklet e tjera akademike do ti kryejnë regjistrimet manualisht në Sekretari.

 

 

Njoftim për procedurën e regjistrimit online të provimeve të studentëve të programit Master dhe PICD

 

 

Hapat që duhen ndjekur janë klikoni faqen e fakultetit www.fdut.edu.al, shkoni në fund të faqes, klikoni Portalin e studentëve dhe vendosni kredencialet e e-albania ose

 

 

Kliko këtu -> Regjistrohu në Provime

 

 

Kliko këtu -> Manuali E-student

 

 

Kliko këtu -> Datat e Provimeve sezoni verës 2023

 

 

 

Më tej procedon me regjistrim e provimeve.

 

 

Shenim. 

Për regjistrimin në sezonin e provimeve çdo student është i lutur të lexojë me kujdes shënimet në fund të çdo fletë të datave të provimeve dhe ti respektojën ato.

Studentët e programeve Master ( Penal, Civil, Publik, EU Business LAW ) të cilët duan të përmiresojne duhet të plotësojne dhe dorëzojne formularin e përmiresimit pranë sekretarisë mësimore deri 24 Maj 2023.

Sezon të mbarë provimi.

Faleminderit!

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment