Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.

Agjencia Kombëtare e Rinise shpall thirrjen për projekt-propozime për organizatat rinore dhe organizatat për të rinjtë
10/05/2023
Ambasada Amerikane ka hapur thirrjen lidhur me programet Fulbright për vitin 2024 – 2025.
11/05/2023
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.