Studentet e meposhtem duhen te paraqiten brenda dites se premte se dates 12.05.2023 te zyra e finances

Studentet e meposhtem duhen te hapin Nr. e llogarise te Credins Bank, dhe ta paraqesin brenda dites se premte se dates 12.05.2023.
08/05/2023
Test
08/05/2023
Studentet e meposhtem duhen te paraqiten brenda dites se premte se dates 12.05.2023 te zyra e finances
Nr Emër Mbiemër Viti
1 Hamide Haka 1
2 Erisela Çela 1
3 Monika Haderi 1
4 Selvie Peca 3