Studentet e meposhtem duhen te hapin Nr. e llogarise te Credins Bank, dhe ta paraqesin brenda dites se premte se dates 12.05.2023.

Erasmus + aplikime për bursa për studentet ne Universitetin e Bolonjes, Itali.
04/05/2023
Studentet e meposhtem duhen te paraqiten brenda dites se premte se dates 12.05.2023 te zyra e finances
08/05/2023
Studentet e meposhtem duhen te hapin Nr. e llogarise te Credins Bank, dhe ta paraqesin brenda dites se premte se dates 12.05.2023.
Nr Emër Mbiemër Viti
1 Andelajda Jolla 1
2 Erisela Çela 1
3 Klevisa Peleshko 1
4 Elisa Cenokaçi 1
5 Vikijana Alliu 1
6 Vivian Petja 3
7 Aldi Shehu 1
8 Selanda Spahiu 1
9 Alteo Malaj 1
10 Serxhio Xeka 1
11 Mersa Alliu 1
12 Ana Lalaj 1
13 Dea Xhemollari 1
14 Paola Ribaj 1
15 Pranvera Haxhiaj 1
16 Helena Ndoka 1