Erasmus + aplikime për bursa për studentet ne Universitetin e Bolonjes, Itali.

Leksion i hapur
03/05/2023
Studentet e meposhtem duhen te hapin Nr. e llogarise te Credins Bank, dhe ta paraqesin brenda dites se premte se dates 12.05.2023.
08/05/2023
Erasmus + aplikime për bursa për studentet ne Universitetin e Bolonjes, Itali.