Të dashur studentë, të diplomuarit e Fakultetit të Drejësisë, Universiteti i Tiranës në vitin akademik 2021-2022!
Për të festuar përfundimin e studimeve, në të dyja ciklet, Bachelor dhe Master, për herë të parë Universiteti i Tiranës, organizon një ceremoni të përbashkët diplomimi me të gjithë studentët e njësive bazë përbërëse të UT.

Ceremonia do të zhvillohet në datën 6 Qershor 2023, ora 19.00, në stadiumin “Air Albania”.

Veshjen e ceremonialit do ta sigurojë fakulteti, dhe ju do të njoftoheni për vendin dhe kohën kur duhet ta tërhiqni dhe ta dorëzoni.
Studentët e diplomuar në fakultetin tonë, do të kenë platenë e tyre të uljes në stadium. Për vendin dhe kohën e paraqitjes në stadium, informacionin do ta merrni disa ditë para ceremonisë.

Për efekt organizimi, jeni të lutur që të konfirmoni brënda datës 19 maj 2023 pjesëmarrjen në cermoni.

 

Kliko këtu -> Plotësoni Formularin

.

Leave A Comment