Kursi intensiv 4 (katër) ditor do të fokusohet në zhvillimet e reja në fushën e luftimit dhe flukset e paligjshme financiare.

Më konkretisht për trajtimin e fushave:

  • Pastrimi i parave;
  • Financimi i terrorizmit;
  • Transaksionet e dyshimta;
  • Evazioni i taksave;
  • Kompanitë offshore,
  • Kriptovalutat;
  • Hetimet dhe asetet;
  • Rimëkëmbjen në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.

Profesorë nga Universiteti i Tiranës, Universiteti St. Kirili dhe Metodi i Shkupit, të ftuar nga Drejtoritë e Përgjithshme të Inteligjencës Financiare të Shqipërisë dhe Serbisë, praktikuesit më të mirë nga sektorët privatë financiarë dhe sistemi gjyqësor do të prezantojnë dhe diskutojnë lidhjen e flukseve të paligjshme financiare.

Të gjitha seancat do të mbahen në gjuhën angleze.

Shkolla verore është e hapur për 20 studentë nga Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Ekonomisë.

Shkolla verore do të zhvillohet në Durrës, në datat 15-18 maj 2023 dhe të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga organizatorët.

Aplikimi do të bëhet online në linkun: https://forms.gle/4K14kRYH1jR8cJoV7

Afati i aplikimit: 2 maj 2023.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!

 

Leave A Comment