Sezonit i veçantë provimesh (muaji Prill 2023)

Illicit Financial Flows Summer School  May 2023
13/04/2023
Thirrje për artikuj dhe per Pjesemarrje ne Konferencën Ndërkombëtare “Procesi i Zgjerimit dhe perspektivat për Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor” 13 Qershor 2023
20/04/2023
Sezonit i veçantë provimesh (muaji Prill 2023)

Njoftohen studentët e vitit të tretë Bachelor me kohë të plotë, viti katërt Bachelor me kohë të pjesshme dhe vitit të dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), studentët e vitit të dytë Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë, studentët e Masterit Profesional Eu Business Law, se regjistrimet për provimet e sezonit të veçantë (muaji Prill) do te kryhen pranë sekretarisë mësimore  datë 18.04.2023 dhe 19.04.2023 ora 10:00 – 12:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.