“Transparenca dhe e Drejta e Informimit në Institucionet e BE-së”, në kuadër të projektit “E drejta e informimit në Shqipëri”

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), zhvilluan më datë 23.03.2023, një sesion të hapur informues me temë “Transparenca dhe e Drejta e Informimit në Institucionet e BE-së”, në kuadër të projektit “E drejta e informimit në Shqipëri”. Ky projekt mbështetet nga Programi READ Albania, AADF, dhe […]

Aktivitet nga Qendra per Drejtesi Gjinore

Qendra për Drejtësi Gjinore në Shqipëri është duke relalizuar një seri aktivitetesh në 6 Universitete rreth mosdiskriminimit dhe përfshirjes së të rinjve në mbrojtje të të drejtave të grupeve të diskriminuara. Në këtë kuadër, do të vlerësonim bashkëpunimin tuaj në organizimin e një prej aktiviteteve rreth diskriminimit të komunitetit LGBTIQ+ në Shqipëri. E ftuar në […]

VENDIM për Shpalljen e kandidatëve fitues për personelin akademik me kohë të plotë në Departamentin e së Drejtës Penale të FDUT-së

Bazuar në nenin 64 të Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 67 pika 7 të Statutit të UT-së, të miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Tiranës më datë 14.09.2018 dhe me Urdhërin nr. 816 datë 26.12.2018 […]

VENDIM për Shpalljen e kandidatëve fitues për personelin akademik me kohë të plotë në Departamentin e së Drejtës Publike të FDUT-së

Bazuar në nenin 64 të Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 67 pika 7 të Statutit të UT-së, të miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Tiranës më datë 14.09.2018 dhe me Urdhërin nr. 816 datë 26.12.2018 […]

THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE

        Me rastin e 65-vjetorit të themelimit të Universitetit të Tiranës, ftohen studentë dhe kërkues të rinj të marrin pjesë në konferencën shkencore studentore “Kërkimi shkencor dhe edukimi në perspektivën e studentëve dhe studiuesve të rinj – UT flet me zërin e studentëve”. Kjo Konferencë ka si qëllim prezantimin e arritjeve në fushën […]

FAKULTETI I DREJTËSISË UNIVERSITETI I TIRANËS INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION – DEGA NË SHQIPËRI UNIVERSITA DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” LINK CAMPUS UNIVERSITY UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE UNIVERSITETI I PRISHTINËS

ORGANIZOJNË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE: “TË DREJTAT E NJERIUT, KUSHTETUTA DHE E DREJTA NDËRKOMBËTARE”    THIRRJE PËR ABSTRAKTE   Aplikimi Regjistrimi i abstraktit dhe CV-së bëhet online në https://nettskjema.no/a/324829   UDHËZIME PËR PËRGATITJEN DHE DORËZIMIN E ABSTRAKTIT DHE CV   Duke përdorur 200-300 fjalë, ju lutem paraqisni një përmbledhje shkencore të projekt-propozimit tuaj kërkimor. Shkurtimisht, përshkruani objektivat, […]

Bursat- Nr.llog Credins Bank

STUDENTET TE CILET TRAJTOHEN ME BURSE FINANCIARE, POR NUK KANE DOREZUAR NR.LLOGARISE BANKARE ( CREDINS BANK), JANE TE LUTUR TE PERCJELLIN  NR. LLOGARISE tek add. e-mail:  financa@fdut.edu.al Studentet e meposhtem jane te lutur te hapin nr.llogarie tek Credins Bank: Sara Mertiri Aldi Shehu Selanda Spahiu Alteo Malaj Serxhio Xeka Mersa Alliu Ana Lalaj Dea Xhemollari […]