Njoftim për dërgimin e artikujve shkencorë për Revistën “Studime Juridike”

Lista për reduktimin e tarifës së shkollimit, per studentet cikli II i studimeve: ‘MASTER’ sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018
27/03/2023
Rregullorja Revistes Studime Juridike
28/03/2023
Njoftim për dërgimin e artikujve shkencorë për Revistën “Studime Juridike”

.

 

 

 

Kliko këtu ->  Njoftim per dergimin e artikujve shkencore

 

 

 

 

Kliko këtu ->  Rregullorja Revistes Studime Juridike

 

 

 

 

 

 

.