Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti
1 David Cara Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 1
2 Nertila Koço Fakulteti I Drejtesise Master Profesional 2
3 Kreshnik Metaliaj Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 2

Leave A Comment