Lista për reduktimin e tarifës së shkollimit, per studentet cikli II i studimeve: ‘MASTER’ sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018

Lista për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 269, datë 29.03.2017
27/03/2023
Njoftim për dërgimin e artikujve shkencorë për Revistën “Studime Juridike”
28/03/2023
Lista për reduktimin e tarifës së shkollimit, per studentet cikli II i studimeve: ‘MASTER’ sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018
Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti
1 David Cara Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 1
2 Nertila Koço Fakulteti I Drejtesise Master Profesional 2
3 Kreshnik Metaliaj Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 2