Qendra për Drejtësi Gjinore në Shqipëri është duke relalizuar një seri aktivitetesh në 6 Universitete rreth mosdiskriminimit dhe përfshirjes së të rinjve në mbrojtje të të drejtave të grupeve të diskriminuara.

Në këtë kuadër, do të vlerësonim bashkëpunimin tuaj në organizimin e një prej aktiviteteve rreth diskriminimit të komunitetit LGBTIQ+ në Shqipëri. E ftuar në këtë aktivitet do të jetë Xheni Karaj, aktiviste e të drejtave të komunitetit LGBTIQ+ e cila do të ndajë me të rinjtë informacion mbi tematikat e mëposhtme:

  • Situata aktuale e komunitetit LGBTIQ+ në Shqipëri (diskriminimi ndaj komunitetit);
  • Sfidat me të cilat përballen aktivistët që punojnë për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTIQ+;
  • Rëndësia, metodat dhe strategjitë për të ndryshuar praktikat diskriminuese që kanë vazhduar ndër breza dhe për të qenë aktivisht të përfshirë në mbrojtje të komuniteteve të diskriminuara.

Duke vlerësuar punën dhe qasjen e Fakultetit të Drejtësisë edhe ndaj kauzës së respektimit të të drejtave të grupeve të diskriminuara, do të dëshironim që ky event të realizohet pranë universitetit tuaj me pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik.

 

Data: 28 Mars 2023

Ora: 10:00 – 11:00

Salla: 204

Leave A Comment