Fakulteti i Drejtësisë në Foggia dhe ai i Universitetit të Tiranës po bashkëpunojnë për një program të përbashkët në master dhe projektin e një doktorature ndërkombëtare. Falenderoj Dekanen e këtij fakulteti Prof. Donatella Curtotti, Prof. Ersi Bozheku për mundësitë dhe bashkëpunimin.

FAKULTETI I DREJTËSISË UNIVERSITETI I TIRANËS INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION – DEGA NË SHQIPËRI UNIVERSITA DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” LINK CAMPUS UNIVERSITY UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE UNIVERSITETI I PRISHTINËS
07/03/2023
THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE
23/03/2023
Fakulteti i Drejtësisë në Foggia dhe ai i Universitetit të Tiranës po bashkëpunojnë për një program të përbashkët në master dhe projektin e një doktorature ndërkombëtare. Falenderoj Dekanen e këtij fakulteti Prof. Donatella Curtotti, Prof. Ersi Bozheku për mundësitë dhe bashkëpunimin.