VENDIM Nr. 15 dhe VENDIM Nr. 14, DATË 06.03.2023 MBI SHPALLJEN E REZULTATEVE

Bursat- Nr.llog Credins Bank
03/03/2023
FAKULTETI I DREJTËSISË UNIVERSITETI I TIRANËS INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION – DEGA NË SHQIPËRI UNIVERSITA DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” LINK CAMPUS UNIVERSITY UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE UNIVERSITETI I PRISHTINËS
07/03/2023
VENDIM Nr. 15 dhe VENDIM Nr. 14, DATË 06.03.2023 MBI SHPALLJEN E REZULTATEVE