Leksion i hapur mbi Barazine Gjinore

Më datë 28.03.2023, Qendra për Drejtësi Gjinore, organizoi një leksion të hapur në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, rreth diskriminimit të komunitetit LGBTIQ+ në Shqipëri. Drejtoresha e Qendrës, Zj.Adena Vangjeli, prezantoi objektivat dhe qëllimet e veprimtarisë së Qendrës. Ajo theksoi se promovimi, mbrojtja dhe garantimi i të drejtave të grave është në […]

Thirrje Erasmus +

.         Kliko këtu -> Thirrja Saarland 27.03.2023           .  

THIRRJE PËR ARTIKUJ

(Nga radhët e studentëve)   Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës njofton organizimin e Konferencës Ndërkombëtare “Procesi i Zgjerimit dhe Efektet e Krizës në Ukrainë, perspektivat për Shqipërinë dhe Ballkanian Perëndimor”. Ftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Drejtësisë dhe jo vetëm, pavarësisht vitit të studimit, të kontribuojnë me artikuj shkencorë në kuadër të […]

Bursa nga OSBE

Në vijim gjeni informacion për bursa nga OSBE. Bursa e OSBE-së për Paqe dhe Siguri synon të fuqizojë profesionistët e rinj, veçanërisht gratë, për t’u angazhuar në sektorin e sigurisë, veçanërisht në fushën e sigurisë politiko-ushtarake. Ajo thekson parandalimin, zgjidhjen, menaxhimin dhe rehabilitimin pas konfliktit të konfliktit; nëpërmjet kontrollit të armëve, çarmatimit dhe mospërhapjes; drejt […]

Rregullorja Revistes Studime Juridike

.           Kliko këtu ->  Rregullorja Revistes Studime Juridike           .

Njoftim për dërgimin e artikujve shkencorë për Revistën “Studime Juridike”

.       Kliko këtu ->  Njoftim per dergimin e artikujve shkencore         Kliko këtu ->  Rregullorja Revistes Studime Juridike             .

Lista për reduktimin e tarifës së shkollimit, per studentet cikli II i studimeve: ‘MASTER’ sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018

Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti 1 David Cara Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 1 2 Nertila Koço Fakulteti I Drejtesise Master Profesional 2 3 Kreshnik Metaliaj Fakulteti I Drejtesise Master Shkencor 2

Lista për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 269, datë 29.03.2017

Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti 1 Alesja Lleshi Fakulteti I Drejtesise Prog.Integruar 2 2 Emanuel Haxhillari Fakulteti I Drejtesise Prog.Integruar 4