Vlerësimi i lëndës nga studenti

LISTAT SHTESE PER BURSAT DHE KATEGORITE
15/02/2023
Me datë 15.02.2023, në mjediset e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, u organizua “Agora humane institucionale”, mbi Etikën Digjitale si standard i institucionit akademik të digjitalizuar.
16/02/2023
Vlerësimi i lëndës nga studenti

.

Semestri i I, viti akademik 2022 – 2023

Ju lutemi jepni mendiminin tuaj të sinqertë dhe kontsruktiv në mënyrë që të përmirësohet cilësia e lëndës.

 

Kliko këtu ->  Vlerësimi i lëndës nga studenti

.