LISTAT SHTESE PER BURSAT DHE KATEGORITE

Përcillet për njohje Vendimi nr. 05, datë 30.01.2023
15/02/2023
Vlerësimi i lëndës nga studenti
16/02/2023
LISTAT SHTESE PER BURSAT DHE KATEGORITE

LISTAT  EMERORE (SHTESE) TE STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE BURSE, PERJASHTIM / REDUKTIM TARIFE SHKOLLIMI PER VITIN AKADEMIK 2022-2023

STUDENTET TE CILET TRAJTOHEN PER HERE TE PARE ME BURSE FINANCIARE, TE PERCJELLIN NR.LLOGARISE BANKARE ( CREDINS BANK) tek add. e-mail:  financa@fdut.edu.al

Kliko këtu -> Listat SHTESE -Prog.Integruar, perjashtim tarife 2022-2023

Kliko këtu -> Listat SHTESE-Master, Reduktim tarife 2022-2023

Kliko këtu -> Listat SHTESE , Prog.Integruar- Reduktim tarife 2022-2023

Kliko këtu -> Listat SHTESE- BURSAT2022-2023

Kliko këtu -> LISTA SHTESE-PERJSHTIM TARIFE MASTER