Lista e zgjedhësve për Personelin Akademik të Njësisë bazë të Departamentit të së Drejtës Penale të Fakultetit të Drejtësisë UT

Thirrje Erasmus+
10/02/2023
Përcjellje Informacioni
15/02/2023
Lista e zgjedhësve për Personelin Akademik të Njësisë bazë të Departamentit të së Drejtës Penale të Fakultetit të Drejtësisë UT