VENDIM Nr. 12, datë 06.02.2023
07/02/2023
Lista e zgjedhësve për Personelin Akademik të Njësisë bazë të Departamentit të së Drejtës Penale të Fakultetit të Drejtësisë UT
14/02/2023
Thirrje Erasmus+

.

 

 

 

 

Kliko këtu -> THIRRJA Salento Studente

 

 

 

 

.