Thirrje Erasmus +

.         Kliko këtu ->  Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus La sapienca           .

Thirrje Erasmus+

.       Kliko Këtu ->  THIRRJA Universiteti e Granadës, në Spanjë         .

Me datë 15.02.2023, në mjediset e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, u organizua “Agora humane institucionale”, mbi Etikën Digjitale si standard i institucionit akademik të digjitalizuar.

  Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit me të njëjtin emërtim të mbështetur nga AKKSHI. Drejtuesja e këtij projekti, Prof.Asoc.Dr Majlinda Keta ofroi për personelin ndihmës akademik dhe administrativ, një historik të shkurtër të angazhimit për etikën universitare në përgjithësi dhe atë digjitale në veçanti, duke u fokusuar dhe tek ecuria e Fakultetit të […]

Vlerësimi i lëndës nga studenti

. Semestri i I, viti akademik 2022 – 2023 Ju lutemi jepni mendiminin tuaj të sinqertë dhe kontsruktiv në mënyrë që të përmirësohet cilësia e lëndës.   Kliko këtu ->  Vlerësimi i lëndës nga studenti .

LISTAT SHTESE PER BURSAT DHE KATEGORITE

LISTAT  EMERORE (SHTESE) TE STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE BURSE, PERJASHTIM / REDUKTIM TARIFE SHKOLLIMI PER VITIN AKADEMIK 2022-2023 STUDENTET TE CILET TRAJTOHEN PER HERE TE PARE ME BURSE FINANCIARE, TE PERCJELLIN NR.LLOGARISE BANKARE ( CREDINS BANK) tek add. e-mail:  financa@fdut.edu.al Kliko këtu -> Listat SHTESE -Prog.Integruar, perjashtim tarife 2022-2023 Kliko këtu -> Listat SHTESE-Master, Reduktim tarife 2022-2023 Kliko […]

Thirrje Erasmus+

.         Kliko këtu -> THIRRJA Salento Studente         .