TARIFAT E SHKOLLIMIT

Përmbledhje të punimeve studentore “Shkolla Verore mbi lirinë e Medias”
18/01/2023
Zhvillohet Leksioni me temë “Transparenca dhe e drejta e informimit në institucionet e BE-së” – Read Fellowship
19/01/2023
TARIFAT E SHKOLLIMIT

.

 

 

AFATI I PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT ESHTE DATA  31.01.2023.

STUDENTET TE CILET NUK KANE SHLYER DETYRIMET FINANCIARE , JANE TE LUTUR TI KRYEJNE BRENDA DATES 31.01.2023.

MANDATET E PAGESES JANE TE AFISHUARA NE WEBSITE E FAKULTETIT TE DREJTESISE . 

PAGESA E FATURES SE ARKETIMIT KRYHET NE BANKE/POSTE DHE KOPJA E MANDATIT TE PAGESES DEPOZITOHET PRANE ZYRES SE INFORMACIONIT.

.