.

 

 

AFATI I PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT ESHTE DATA  31.01.2023.

STUDENTET TE CILET NUK KANE SHLYER DETYRIMET FINANCIARE , JANE TE LUTUR TI KRYEJNE BRENDA DATES 31.01.2023.

MANDATET E PAGESES JANE TE AFISHUARA NE WEBSITE E FAKULTETIT TE DREJTESISE . 

PAGESA E FATURES SE ARKETIMIT KRYHET NE BANKE/POSTE DHE KOPJA E MANDATIT TE PAGESES DEPOZITOHET PRANE ZYRES SE INFORMACIONIT.

.

Leave A Comment