.

 

Lista për perfitimin e burses financiare per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 39, datë 23.01.2019

Lista për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 40, datë 23.01.2019

Lista  për reduktimin nga tarifa e shkollimit per studentet cikli i studimeve: ‘Program i Integruar’ sipas VKM-së nr. 778, datë 26.12.2018

Lista  për reduktimin  e tarifës së shkollimit, per studentet cikli II i studimeve: ‘MASTER’ sipas VKM-së nr. 780, datë 26.12.2018

 

 

Kliko ketu -> Listat- Bursat, 2022-2023

 

Kliko ketu -> Listat, Prog.Integruar- Reduktim tarife 2022-2023

 

Kliko ketu -> Listat-Master, Reduktim tarife 2022-2023

 

Kliko ketu -> Listat-Prog.Integruar, perjashtim tarife 2022-2023

 

 

.

Leave A Comment