CleanScore✅ ka shpallur edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore🏆

Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë studentët shqiptarë dhe ata të rajonit.

Aplikimet pranohen deri në 15 shkurt 2023 me një punim që duhet të përmbushë këto kritere:

• Punimi duhet t’u përmbahet rregullave të shkrimit akademik;
• Të jetë në gjuhën angleze;
• Të jetë punim origjinale dhe të mos përmbajë plagjiaturë, ndaj për këtë të gjitha punimet do t’u nënshtrohen një kontrolli nga Komisioni i Vlerësimit nëpërmjet platformës “akademia.al”;
• Të jetë punim argumentues;
• Të përmbajë 2.000 – 2.500 fjalë;
• Të paktën 50% e referencave në punim duhet të jenë nga “JSTOR”.

ℹ️ Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen tonë të internetit.

Leave A Comment