Njoftim mbi anetaret e bordit te administrimit

Njoftim per rekrutim
10/01/2023
Lista për perfitimin e burses financiare, cikli: ‘Program i Integruar’
17/01/2023
Njoftim mbi anetaret e bordit te administrimit

Klikoni Linkun

Ne kuader te zgjedhjeve per anetar te bordit te administrimit, luten studentet te verifikojne te dhenat e tyre te afishuara prane fakultetit, kendi zgjedhor. Ne rast te ndonje gabimi te bejne kerkese prane sekretarise mesimore per korigjm, afati 10.01.2023 deri 20.01.2023.